PAPRADNO

Kontakty

KOHAPLANT, spol. s r.o.
29.augusta 73
934 01 Levice, Slovakia

IČO: 36549100
IČ DPH: SK2020157711

Bankové spojenie: Tatra banka
Č.ú.: 2628765497/1100

Údaje pre platby zo zahraničia:
IBAN: SK161100002628765497
BIC(SWIFT): TATRSKBX
Adresa banky: Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Organizačné zabezpečenie:
Ing. Marián Komžík, 00421 911 325 625, papradno@kohaplant.sk