PAPRADNO

Vitajte na stránkach odborného ovocinárskeho seminára Papradno

S myšlienkou zorganizovať podobnú akciu sme sa pohrávali už roky, prvé reálne kroky sme však podnikli v zime roku 2007. 

Výsledkom bol historický prvý ročník, ktorým sme na prelome januára a februára 2008 započali históriu tohto podujatia. Seminár slúži za účelom spoločného stretávania sa priateľov-ovocinárov, oboznamovanie sa o nových poznatkoch vedy či praxe, ako i neformálne stretnutia utužijúce obchodné i ľudské vzťahy. 

Teší nás každoročná medzinárodná účasť, a to nielen prednášajúcich, ale i návštevníkov seminára. Seminár organizuje firma Kohaplant, spol. s r.o. Levice, spoločne s časopisom Sady a vinice a Katedrou ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre.